top of page

प्राचीन धर्मग्रंथांचा आधार घेऊन सध्याच्या काळात धर्माचरण करण्यासाठी सुलभ आणि उपयुक्त माहिती असलेला ग्रंथ. 
प्रत्येकाच्या घरी संदर्भ ग्रंथ म्हणून असणे आवश्यक ! लेखक - २१ अभ्यासक

कालसुसंगत आचारधर्म (मराठी)

₹180.00Price
    bottom of page