top of page

५० हून जास्त स्तोत्र. विविध संस्कृत स्तोत्रे व त्यांचे मराठी गद्य व पद्य समश्लोकी स्वैर अनुवाद. अनेक  सुपरिचित स्तोत्रे आणि त्याबरोबरीने इतरी अनेक स्तोत्रे. 

स्तोत्र मंजुषा

₹250.00Price
    bottom of page